Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Kunstmagneetschool De Kraal

Kunstmagneetschool De Kraal

Kunstmagneetschool De Kraal is een brede, veelkleurige, openbare buurtschool voor basisonderwijs. De Kraal mag zich een Brede School noemen, omdat de school samenwerkt met kinderopvangorganisatie Humankind en de voorschool van Dynamo.

De school telt ongeveer 450 leerlingen, ingedeeld in negentien groepen. De Kraal is een Kunstmagneetschool. Om een veilige en respectvolle sfeer te creëren wordt er op De Kraal gewerkt met de methode De Vreedzame School.

De school ligt middenin Oostpoort, het voormalige polderweggebied. Oostpoort is een nieuwbouwwijk die grenst aan de Watergraafsmeer, Transvaalbuurt, Dapperbuurt en Indische Buurt in Amsterdam-Oost. Op onze school zijn alle kinderen welkom, van iedere achtergrond, cultuur en geloof. De Kraal is een gemengde school. Wij zijn er trots op dat ouders van verschillende achtergronden kiezen voor onze school. Hierdoor kunnen wij een mooie afspiegeling van de stad zijn.