Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Indische Buurtschool

Indische Buurtschool

Indische Buurtschool in Amsterdam-Oost is een echte buurtschool. De leerlingenpopulatie/ouders vormen een afspiegeling van de (migratie-)achtergrond van de bewoners. Ouders komen uit onder meer Egypte, Nederland, Chili, Dominicaanse Republiek, Bosnie-Herzegovina, Curaçao, Marokko, Frankrijk, Somalië, Ethiopië, Turkije, Engeland, Ierland, Duitsland, Suriname en Australië.

De school investeert veel in ouderparticipatie, ‘Vreedzame school’ en het betrekken van buurtbewoners bij activiteiten (Verjaardag van de school, buitenspeeldag, nieuwe speeltoestellen, groen schoolplein). Voor veel leerlingen en ouders is de Indische buurt een wereldbuurt, zowel letterlijk als figuurlijk; niettemin bestaat voor een deel van de ouders en kinderen de wereld uit slechts de Indische buurt.

Belangrijk is dat ouders/verzorgers en kinderen – ongeacht achtergrond, verblijfsduur, culturele oriëntatie, of opleidingsniveau – hun blik op de veranderende wereld blijven verruimen: door middel van dialoog met leerlingen/ouders met een andere achtergrond en culturele orientatie kunnen zij unieke kennis opdoen en beter wederzijds begrip verkrijgen; leren van elkaar over thema’s waar zij eenzelfde belang bij hebben; en nieuwe vriendschappen opdoen. Een beter begrip en vriendschappen dragen bij aan de hoofddoelstelling van Unesco – vrede start in de hoofden van de mensen – aan verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.