Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

ExpEx

ExpEx

ExpEx, Experienced Experts, zijn jongeren met een rugzak vol ervaringen. Denk aan GGZ, dak- en thuisloosheid, jeugddetentie of problemen thuis. De ervaring(en) die zij hebben opgedaan tijdens hun hersteltraject, zetten zij in om de hulpverlening aan jongeren in Amsterdam te verbeteren. ExpEx Amsterdam is een project bij TEAM ED. Dit sociale uitzendbureau leidt volwassenen op tot ervaringsdeskundige en zet ze als vrijwilliger in op diverse projecten.

Na de 12 wekelijkse ExpEx opleiding gaan wij als ervaringsdeskundigen aan de slag. Dit kan als hoopverlener voor andere jongeren, adviseur voor hulpverleners en beleidsmakers en voorlichter voor scholieren en studenten. Hiermee hopen wij een waardevolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de hulpverlening aan jongeren in Amsterdam. Én door als ExpEx ons in te zetten ook zelf verder te ontwikkelen en groeien in ons verdere herstel.