Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

EAST&

EAST& is een nieuw cultureel platform in Amsterdam-Oost waar samenwerking centraal staat en verbindingen worden gelegd tussen buurtbewoners, cultureel en maatschappelijk aanbod en de vele talentvolle en diverse makers die het stadsdeel rijk is. Een pro-actief en inclusief initiatief dat gebruik maakt van wat er al is met de publieke ruimte als prominent speelveld. Een netwerkorganisatie waar makers en organisaties elkaar vinden. EAST& neemt een faciliterende functie in en bouwt met bestaande partners kennis op over wat er speelt in het stadsdeel, welke organisaties er zijn en wie de sleutelfiguren in de buurten zijn.

EAST& is een onafhankelijk opererend initiatief met als founding partners Framer FramedQ-FactoryNowherePleintheater en Rode Loper op School.