Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

De Rode Loper op School

De Rode Loper Op School

De Rode Loper op School biedt basisscholen in Amsterdam-Oost en omgeving een uitgebreid en weloverwogen lesprogramma voor cultuureducatie.

Het sluit aan op het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie en omvat doorgaande leerlijnen voor groep 1 tot en met 8 in de disciplines beeldende vorming, cultureel erfgoed, muziek, film, fotografie, taalkunst, dans, theater en drama.

Kunstdisciplines en kerndoelen ontmoeten elkaar, doordat verbindingen gelegd worden tussen de kunsten en het onderwijscurriculum. Van kennismaken en inspireren naar onderzoeken en verdiepen. De lessen gaan uit van inclusiviteit en diversiteit van de deelnemers.

Het aanbod van De Rode Loper op School karakteriseert zich als: aantrekkelijk, verrassend, prikkelend en kwalitatief en hoogwaardig. Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in acht disciplines