Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

De Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer is al sinds 1877 een onafhankelijk en progressief weekblad. De redactie schreef al kort na de oprichting kritisch over kolonialisme, toonde zich pleitbezorger voor algemeen kiesrecht en verzette zich tegen totalitair denken.

Nog altijd bepaalt de redactie zijn eigen koers, zonder commerciële invloed van buitenaf. De Groene – de naam werd destijds gekozen vanwege het toen groene papier – is eigendom van een stichting zonder winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan onze journalistieke missie.

In een tijd van intellectuele verschraling, biedt De Groene Amsterdammer verfrissende ideeën, nieuwe feiten en onverwachte inzichten. De redactie beperkt zich tot wat er werkelijk toe doet in de wereld, durft de ruimte te nemen voor intellectuele verdieping en probeert continu weerstand te bieden aan de verleiding van versimpeling, van zwart-witdenken. Bij de opwinding van de dag – de incidenten en schandaaltjes – zoekt De Groene naar de structurele actualiteit die daaronder ligt. Met diepgravende onderzoeksjournalistiek en essays van de beste denkers uit binnen- en buitenland.