Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert beleid uit, geeft advies en ontwikkelt kennis. Samen met anderen zijn wij verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlandse erfgoed boven de grond, onder de grond, onder water en in musea. Ook houden we ons bezig met erfgoed in relatie tot onze leefomgeving. De RCE voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met ons ontwikkelt. Voor ons is het beleid relevant dat vorm heeft gekregen in de beleidsbrief Erfgoed Telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving. Het kabinet werkt hierin het erfgoedbeleid uit van 2018 tot 2021. De 3 pijlers van Erfgoed Telt zijn: instandhouding, erfgoed in onze leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed.