Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

OBS Aldoende

OBS Aldoende

Aldoende is een gemengde basisschool in Amsterdam-Oost, nabij het Oosterpark. Een gemengde school in de brede zin van het woord: een mooie afspiegeling van de buurt waarin de school staat. Op Aldoende mag je zijn wie je bent. De school schept een uitdagende en functionele leeromgeving. Er heerst een sfeer van rust, veiligheid en geborgenheid. Respect voor jezelf en de ander staat centraal. In de onderbouw wordt gewerkt rond thema’s, waarbij spelend leren centraal staat.

De daltonwerkwijze van Aldoende komt tegemoet aan de specifieke behoeften van ieder kind. Een kind dat zichzelf en anderen respecteert, dat initiatieven neemt, dat verantwoording kan vragen en afleggen, dat doelmatig kan werken en goed kan reflecteren, staat sterk in het leven