Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Wendy Ho ©Betul Ellialtioglu / Framer Framed

Wendy Ho

Wendy Ho is bij Framer Framed werkzaam als educatie coördinator. Als educatie coördinator ontwikkelt en organiseert Wendy Ho het educatieve aanbod voor primair en voortgezet onderwijs.

Wendy heeft een economische en antropologische achtergrond en jarenlange ervaring in het Amsterdamse jeugddomein. Als beleidsadviseur jeugd en onderwijs bij de Gemeente Amsterdam heeft zij zich o.a. ingezet voor sport- en cultuureducatietrajecten voor jongeren, onderwijsaanbod voor kinderen met een taalachterstand en onderzoek gedaan onder ouders over een gezonde opvoeding. De laatste jaren was zij bij de gemeente projectleider ‘Opgroeien in de wijk’ in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord, waar zij met ouders en buurtbewoners heeft samengewerkt om de jeugd te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Wendy Ho is daarnaast getraind in de Visual Thinking Strategies (VTS) methodiek. Framer Framed hanteert deze methode bij kunsteducatie voor het voortgezet onderwijs. Dit is een methode waarbij jongeren leren kijken naar kunst, leren luisteren naar de ander, leren vertrouwen op hun eigen observaties en een kritische houding ontwikkelen om tot verschillende perspectieven te komen.

Meer informatie over het educatie programma van Framer Framed is hier te vinden.