Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Wendy Ho

Wendy Ho is bij Framer Framed werkzaam als coördinator voor het voortgezet onderwijs.

Wendy heeft een economische en antropologische achtergrond, en jarenlange ervaring in het Amsterdamse jeugddomein. Als beleidsadviseur jeugd en onderwijs bij de gemeente Amsterdam heeft zij zich o.a. ingezet voor sport- en cultuureducatietrajecten voor jongeren, onderwijsaanbod voor kinderen met een taalachterstand en onderzoek gedaan onder ouders over een gezonde opvoeding. De laatste jaren bij de gemeente was zij projectleider Opgroeien in de wijk in de Vogelbuurt waar zij heeft gebouwd aan het in kracht zetten van ouders en buurtbewoners om met elkaar de pedagogisch dragende samenleving te vormen.

Als coördinator voor het voortgezet onderwijs ontwikkelt en organiseert Wendy het educatieve aanbod voor jongeren van 12-18 jaar. De gehanteerde methode binnen Framer Framed is VTS (Visual Thinking Strategies). Dit is een methode waarbij jongeren leren kijken naar kunst, leren luisteren naar de ander, leren vertrouwen op hun eigen observaties en een kritische houding ontwikkelen om tot verschillende perspectieven te komen. Daarnaast begeleidt Wendy ook kinderen in Studio Oost en voert zij VTS-gesprekken met groepen kinderen vanaf 8 jaar.