Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Sophie Ernst

Sophie Ernst

Voor haar afstuderen aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam (2000), is Sophie Ernst opgeleid als industrieel monteur bij BMW. Tussen 1999-2000 was zij directeur van Art Expo 2000 bij Haus der Kulturen Weltweiten in Hannover, Duitsland. In 2003 ontving zij een reisbeurs naar Pakistan van het Prins Bernhard Fonds, waarna zij op verschillende plaatsen in Azië gewoonde en werkte.

Vanaf 2003 was zij universitair docent aan de School of Visual Arts van Beaconhouse National University in Lahore, Pakistan. Vervolgens was zij vanaf 2008 als docent betrakken aan de Universität der unste in Berlijn. Sinds 2009 doet ze promotieonderzoek, PhDArts aan de Universiteit Leiden.

Ernst werk onderzoekt naar processen van betekenisgeving in relatie tot identiteit, het geheugen, cultuur, historische objecten, architectuur en stedelijke ruimten.

In 2009 toonde zij op de 9e Sharjah Biënnale de video-installatie HOME, een lange-termijn project dat de notie van ‘de ideale ruimte’ onderzoekt, gevormd door herinneringen uit het recente of verdere verleden. In de eerste fase van dit project in 2006 onderzocht ze hoe kunstenaars, schrijvers en filmmakers de plaatsen die ze achterlieten na de verdeling van het Indiase subcontinent in 1947 herdenken. Voor haar werk op de Biënnale van Sharjah, bouwde Ernst voort op het project HOME door de architectonische herinneringen van de islamitische, christelijke en joodse Arabieren in Palestina en Israël te onderzoeken.

Sophie Ernst had soloexposities bij Gedok, Stuttgart, D (2002), Abguss Sammlung Antiker Plastik, Berlijn, D (2005), Chatterjee & Lal, Mumbai, IN (2007), Babusch Project Space, Berlijn, D (2009) en nam deel aan groeptentoonstellingen in de Apeejay Media Gallery, New Delhi (2004), National Gallery, Islamabad, PK (2007), Albion Gallery, London, UK (2007), Pakistan Paviljoen, Dubai, VAE (2008), de Royal Geographical Society, London, UK (2008), Bodhi Art, New York, USA (2008), Cartwright Hall, Bradford, UK (2009). Ernst ontving de Golden Cube voor de beste installatie op Kassel DocFest, D (2009). In 2011 realiseerde zij samen met de filosoof Taha Mehmood de expositie Presence of an absence in het Scheltma Complex, Leiden, NL (2011).


Agenda


Presence of an Absence
Een bijeenkomst rond de expositie van Sophie Ernst en Taha Mehmood.

Magazine