Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Ronke Osinowo

Ronke Osinowo

Ronke Osinowo heeft Nigeriaanse ouders en is geboren in Londen. Met zes maanden is zij opgenomen in een Roma pleeggezin in Essex – een gezin dat reeds kinderen van Nigeriaanse komaf opving. Ze is tot haar achttiende bij dit gezin gebleven.

Haar werk is sterk beïnvloed door haar jeugd en poogt kwesties te belichten rondom culturele, etnische en geografische verschillen en verbondenheid. In het bijzonder, hoe en welke soort identiteit gevormd wordt als iemand verwijderd wordt uit de geboorte, geadopteerde of mainstream cultuur.

Met haar actuele werk richt ze zich op displacement en de verbinding tussen maatschappelijke groepen – deel uitmaken van vele en behoren tot geen. Het focust op mondiale aspecten van het dagelijks leven en hoe acties en reacties gestuurd (of vervormd) worden door de bril van de monoculturele media.

De beelden bevatten feiten maar deze zijn niet altijd zichtbaar, het kader biedt de context van een nieuwsbulletin. De beelden geven slechts een kleine glimp van een veel groter beeld.


Exposities


Expositie: Embodied Spaces

Een expositie samengesteld door Christine Eyene rondom de thema's lichaam, gender en identiteit.