Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Rieneke de Vries

Mijn beeldende praktijk vormt zich rondom de vraag: “Waarom lukt het de ene mens wel een bestaan op te bouwen en de ander niet?”. Als je projecten doet in samenwerking met mensen in een kwetsbare positie is het belangrijk op te letten dat de verhoudingen zo gelijkwaardig mogelijk zijn. In afhankelijkheids relaties is er bijna altijd sprake van een verschil in macht: de filantroop heeft meer macht dan de hulpbehoevende. We maken zelfs in democratische systemen structureel beslissingen over personen die we geen inspraak geven. Je zou kunnen zeggen dat mijn beeldend handschrift zich gelijkmatig ontwikkeld met mijn sociaal engagement. Hoe meer projecten ik met kwetsbare mensen doe hoe duidelijker ik zie dat de ongelijkheid in de wereld rauw en ingewikkeld is.

Mijn handschrift wordt daarom door de jaren heen steeds minder netjes. Ik trek beeldende lijnen tussen mooi en lelijk, poëzie en praktijk. Al vroeg maakte ik de keuze om niet binnen een afgekaderd vlak te werken en collage technieken te gebruiken. Duidelijke kaders en overzicht passen niet bij de problematiek waar ik me mee bezig houdt. Ik geloof in het opbouwen van langdurige contacten en het duurzaam ingroeien in communities en organisaties. Ik sta in contact met vluchtelingenwerk, het gevangeniswezen, politie, hulpverleningsinstanties voor migranten van binnen en buiten Europa, opvanglocaties voor dak- en thuislozen, jeugdzorg en andere formele en informele instanties. Ik wil het contact met de harde realiteit van overlevers persoonlijk maken. Ik wil met mijn voeten in de klei staan en verantwoordelijkheid nemen. Ik worstel op dezelfde manier met mijn beelden als in het contact met mensen. Dit doe ik binnen en buiten professionele kaders. Op verschillende plekken werk ik met mensen en bestudeer ik politieke, psychologische en filosofische inhoud. Binnen het netwerk dat ik zo opbouw kunnen mijn beelden ontstaan en een functie, verbinding en inhoud krijgen.

Rieneke de Vries is medeoprichter en lid van het sociaal rebelse label We Sell Reality. We Sell Reality is opgericht met een open source karakter. We Sell Reality maakt producten en installaties en voert performatieve interventies uit in de openbare ruimte om het bewustzijn over het migratiebeleid van de Europese Unie te vergroten. Het team bestaat momenteel uit kunstenaars die vluchtelingen in het ongewisse zijn, vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsstatus en kunstenaars met een Nederlandse identiteit. Je zou kunnen zeggen dat het visuele handschrift van Rieneke zich gelijkmatig ontwikkelt met haar sociale betrokkenheid. Ze trekt visuele lijnen tussen mooi en lelijk, poëzie en praktijk.


Agenda


Art for (and within) a Citizen Scene 3: Doodle Lecture
Online workshops voor het gemeenschappelijk ontwerpen van publicaties

Magazine