Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Quiryn Kaasschieter

Quiryn Kaasschieter volgde de bachelor-opleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie, Amsterdam. Om in juni 2013 de opleiding te voltooien liep hij een half jaar stage gelopen bij Framer Framed, daarnaast schrijft hij zijn scriptie die in gaat op de term New Museology. De sociaal maatschappelijke relevantie in museologie wordt vaak gelinkt aan New Museology, een paraplubegrip. Verschillende vormen van theoretische en praktische museologie vallen hier onder. Gemeenschaps museologie, sociale museologie, participatieve museologie, ecomuseologie etc. zijn vaak geografisch geijkte vormen en invullingen van dit paradigma. De meest vooraanstaande methodische en conceptuele overeenkomst in deze benaderingen bestaan uit de combinatie van gemeenschap en plaats. Voor de Tolhuistuin zal Quiryn onderzoeken of deze theoretische benadering geimplementeerd kan worden in de praktijk door middel van een klankbordgroep.