Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Michèle Jacobs

Michèle Jacobs studeerde geschiedenis en museologie. Zij was freelance journalist en bureauredacteur voor o.a radio en televisie. Zij was actief als vrijwilliger of bestuurslid bij talloze maatschappelijke organisaties. Daarnaast organiseerde zij talloze debatten voor o.a De Balie, Het Nutshuis, Framer Framed en de Zaal de Unie. Zij was hoofdredacteur van het maandblad Contrast en is tevens bestuurslid van On File en Stichting Zieraad. Meer dan tien jaar heeft Michèle Jacobs zich bij Onfile ingezet voor het beschermen en bevorderen van de journalistieke en literaire vrijheid van gevluchte journalisten en schrijvers in Nederland.

Van haar hand verscheen onder meer Schoonheid en Herinnering (Boekmanstudies 2002).
Op 25 september 2013 stierf zij na een kort ziektebed.