Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Marko Peljhan

Marko Peljhan

Marko Peljhan studeerde aanvankelijk aan de Academy for Theater, Radio, Film and Television in Ljubljana, Slovenië toen de oorlog uitbrak in Joegoslavië in de vroege jaren negentig. Zijn werk bevindt zich op het snijvlak tussen kunst, wetenschap en technologie. In zijn kunst en onderzoek draait het om communicatie, transport en bewaking, en complexe systemen van politieke, economische en militaire macht. Peljhan’s werk heeft zich tot een proces ontwikkeld van een kartografie van het onzichtbare, datgene wat over het hoofd wordt gezien, en een analyse van de rol van technologie in de samenleving, vooral als het gaat om machtsstructuren.

Marko is een van de deelnemende kunstenaars van de tentoonstelling From what will we reassemble ourselves (2020), geïnitieerd door Anna Dasović en gecureerd door Natasha Marie Llorens bij Framer Framed, Amsterdam.


Exposities


Expositie: From what will we reassemble ourselves

Een groepstentoonstelling samengesteld door Natasha Marie Llorens en Anna Dasović

Magazine