Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Foto: Claudia Kamergorodski

Brieuc-Yves Cadat-Lampe

Brieuc-Yves (Mellouki) Cadat-Lampe is politicoloog en werkzaam als senior adviseur Cliëntenparticipatie en Democratische vernieuwing bij Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Zijn aandacht gaat vooral uit naar inclusieve burgerschap en Educación Popular (Paulo Freire). Tussen 2019 en 2023 was hij bestuurslid van stichting framer Framed.

Mellouki was in Parijs acteur en bestuurslid van het intercultureel Antilliaans-Guyanees toneelgezelschap Théâtre de l’A.I.R. (Artistes Immigrés Réunis). In Nederland heeft Mellouki gespeeld bij de Nieuw Amsterdam van Rufus Collins. Bij Luc Opdebeeck (Formaat) volgde hij de opleiding Participatief drama (Theater of the Oppressed, Augusto Boal). Sinds 2017 is Mellouki jurylid van het Amsterdams Buurtfilmfestival (OBA/ Aimiro).

Mellouki woonde 20 jaar in de Indische Buurt in Amsterdam. Hij neemt in Amsterdam Oost deel aan tal van (culturele) buurtinitiatieven en beschikt daar over een groot netwerk. Momenteel is hij in deze wijk bestuurslid van het Buurtmuseum Indische Buurt en Framer Framed.

Recente publicaties van zijn hand zijn ‘Flatpack democratie in Nederland’ (met Meindert Fennema, Tijdschrift voor sociale vraagstukken), ‘Digitale burgerbetrokkenheid in Nederland’ (met Anne de Zeeuw, Sociaal Bestek), ‘Bruggen bouwen in de wijk’ (Movisie) en ‘Handboek Popular Education’ (Movisie).

Mellouki staat bij de Joodse begraafplaats Zeeburg in Amsterdam. De plek waar arme Joden werden begraven tot 1914. Deze plek herinnert hem aan Saïd & Lody. Waarom? Dat legt hij uit in deze vlog.

Wij in de Wijk 4: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken (september 2022).

Handreiking Geef ruimte voor discriminatie (maart 2022).

Foto: Claudia Kamergorodski