Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Herdenking Slavernijverleden 2013

Herdenking Slavernijverleden

In het jaar 2013 wil de Stichting Herdenking Slavernijverleden samen met veel uiteenlopende instellingen en groeperingen, waaronder het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) een programma met culturele, educatieve en wetenschappelijke activiteiten organiseren in Amsterdam en in andere plekken in Nederland .

Het programma voor de herdenking in 2013 wordt opgehangen aan een aantal hoogtepunten waarin uitdrukkelijk stil wordt gestaan bij de herdenking en bij activiteiten waarmee een duidelijke samenhang bestaat.

Voorlopige programmering

Start Herdenkingsjaar – KIT, Amsterdam
19 januari, Amsterdam, Koninklijk Instituut voor de Tropen
– Aftrap herdenkingsjaar in Amsterdam.

Debatreeks: februari, De Balie, Amsterdam
– In februari of begin maart start het eerste debat in een reeks van drie in De Balie. De debatten worden ingeleid in de media en zullen betrekking hebben op gezamenlijk verleden als het gaat om slavernij, de situatie zoals die nu is en de vraag hoe we samen in Nederland verder gaan.

Boekenweekgeschenk: 16 tot en met 24 maart
РKees van Kooten schrijft op verzoek van de Stichting CPNB het Boekenweekgeschenk 2013. Van Kooten is een veelzijdig auteur, columnist en programmamaker. De 78ste Boekenweek draait met het thema Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden om ons bewogen en roemrijke verleden. Om de zon Рen schaduwzijde van ons verleden draait het in de Boekenweek. Om de nuances en de dilemma’s. In het kader van het ge schenk zal uitvoerig aandacht worden besteed aan het slavernijverleden en zal worden gekeken of eerder uitgegeven boeken met het thema slavernij opnieuw worden gepubliceerd.

Collegedag, Historisch Nieuwsblad: 19 april, KIT, Amsterdam
Historisch Nieuwsblad organiseert in samenwerking met de Feniks Academie van educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff een unieke collegedag. Deze vindt plaats op vrijdag 19 april a.s. in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Honderdvijftig jaar geleden, in 1863, schafte Nederland de slavernij af in Suriname en op de Antillen. Dat wordt dit jaar uitgebreid herdacht. Op vrijdag 19 april 2013 nemen vier tophistorici u mee naar de tijd van de slavernij.
http://www.historischnieuwsblad.nl

Nationale Herdenkingsmaand: juni, diverse locaties
– Zie pdf (rechts) voor activiteiten en locaties.

Nationale herdenking: 1 juli, Oosterpark, Stadschouwburg, Amsterdam
– Zie pdf voor activiteiten en locaties.

Moderne Slavernij: 15 juni – 1 augustus, expositie in de buitenruimte van Amsterdam
РSlavernij is niet alleen iets uit een ver verleden of iets dat in verre, arme landen gebeurt. Slavernij is dichterbij dan je denkt. Recht onder onze ogen werken nog steeds duizenden mensen als slaven, al zul je ze niet gemakkelijk herkennen. Ze werken in de horeca, glas Рen tuinbouw en menig huishouden. Moderne slavernij. In Nederland. De realiteit. Anno nu. Door middel van een expositie in de buitenruimte worden twintig verhalen van slachtoffers van slavernij van vroeger én nu in beeld gebracht.

Tula Herdenking onderdeel van Grachtenfestival: 17 augustus
РJaarlijks vindt op 17 augustus de Tula herdenking plaats. Dit is de nationale herdenking van de grote slavenopstand die plaatsvond in 1795 Curaçao o.l.v. vrijheidsstrijder Tula. Via een speciaal concert zal in het kader van het grach tenfestival aandacht worden besteed aan deze herdenking. Gedacht wordt aan een optreden van het Leerorkest van kinderen tussen 12 en 18 uit Amsterdam Zuid Oost in combinatie met een toonaangevende zangeres.

Open monumentendagen: 14 en 15 september, grachtengordel, Amsterdam
– De Heritage Days Amsterdam zal met het thema ‚Äė400 jaar grachten‚Äô de rijkdom van de grachten zichtbaar maken. De schoonheid en de rijke geschiedenis van Amsterdam worden getoond in al haar facetten voor jong en oud, nationaal en internationaal. Be zoekers maken kennis met de schatkamers van Amsterdamse particulieren door de eeuwen heen. Opmerkelijke monumentale interieurs en tuinen worden via exclusieve rondleidingen getoond. Een breed publiek maakt kennis met de verhalen achter de gevels van de mon umenten en hun bewoners. In dit kader zal aandacht worden besteed aan het slavernijverleden; hoe is de rijkdom van de grachtengordel tot stand gekomen, waar woonden prominente slavenhandelaren etc. Dit wordt gekoppeld aan het kaartenproject van Dienke Hondius.

Tentoonstelling, Emancipatie in Zwart-Wit: 17 oktober – augustus 2014, Tropenmuseum, Amsterdam
– In Amsterdam zal het Tropenmuseum een prominente rol in de herdenkingsactiviteiten gaan spelen. Het museum wil dat op een geheel eigen wijze doen door het stellen v an een heel belangrijke en eigentijdse vraag: hoe dicht zijn zwart en wit in Nederland elkaar in de 150 jaar na de afschaffing van de slavernij genaderd; anders gezegd: zijn zwart en wit in Nederland in anderhalve eeuw een gezamenlijke ‚Äėwij‚Äô geworden? Ema ncipatie in Zwart – Wit (werktitel) is nadrukkelijk een project, niet alleen een tentoonstelling. Het is een onderzoek aan de hand van een vraag en niet een verhaal waarvan we het eind al kennen. Er zullen ongetwijfeld meerdere antwoorden op de vraag komen e n heel verschillende verhalen worden verteld. Daaraan wil het Tropenmuseum juist ruimte geven, omdat we niet de waarheid in pacht hebben en evenmin in een eenzijdige schuld & boete of dader/slachtoffer – constructie terecht willen komen. Het is geen exclusief, maar een inclusief project.

Film- en documentaire festival, de ketenen verbroken: 24 en 25 november
– Samen met IDFA en Rialto zal aandacht worden besteed aan het slavernijverleden en de erfenis daarvan door middel van het gebundeld vertonen van nieuwe en reeds vertoonde films en documentaires over het onderwerp. Het festival wordt voorafgegaan door een lezing en een debat met een prominente filmmaker zoals Spike Lee of de beroemde Black panter activiste en nu hoogleraar Angela Davis. Gedurende het filmfestival wordt in een talkshow gesproken over de diverse thema’s die in de films aan bod komen. Bij dit evenement vindt een randprogrammering plats uit het van activiteiten in het kader van de herdenking van het slavernijverleden.

Internationale dag voor de afschaffing van de slavernij: 2 december
– De Algemene Vergadering van de VN heeft 2 december aangewezen tot de Internationale Dag voor de Afschaffing van de Slavernij. Deze dag wordt aangegrepen om terug te blikken op 150 jaar afschaf fing slavernij en voor uit te blikken naar de toekomst. De jongeren zullen centraal staan, zij zijn immers de toekomst. De bedoeling is om een multimediale bijeenkomst te cre√ęren waarbij hedendaagse muzikanten een bijdrage leveren. Deze dag vormt de afslui ting van het gehele herdenkingsjaar en tevens het overdrachtsmoment naar Zeeland voor de herdenking van de afschaffing van slavernij in 2014.

Totale programmering
In de PDF (rechts) staat in het volledige overzicht per categorie geformuleerd de initiatieven waaraan de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 subsidie gaat verstrekken. Exacte data voor uitvoering van deze initiatieven worden bekend gemaakt op de website. Een en ander is nog onder voorbehoud omdat verschillende initiatiefnemers hun plannen nog verder aan het uitwerken zijn.Slavernij /