Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Retomar Nossa Terra (2023) by Taring Padi, Casa do Povo, MST and Framer Framed. Photo: Maarten Nauw / Framer Framed

Retomar Nossa Terra (2023) by Taring Padi, Casa do Povo and MST. Photo from Tanah Merdeka (2023) in Framer Framed, Amsterdam