Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Raad voor Cultuur

26 Jul 2016 – 00:00

Advies Raad voor Cultuur: Framer Framed in BIS 2017-2020

Framer Framed is ontzettend blij met het positieve advies van de Raad voor Cultuur, dat zij vandaag bekend maakte. De Raad voor Cultuur adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Jet Bussemaker – om Framer Framed op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS), de structurele vierjarige rijkssubsidie voor culturele instellingen.

Volgens de Raad voor Cultuur presenteert Framer Framed ‘heldere, haalbare plannen’. Ook vindt de Raad dat we in de afgelopen periode ‘een vernieuwende kijk op het presenteren van kunst hebben laten zien’. Bovendien looft de Raad het besef van Framer Framed dat we ons in deze tijd ‘moeten verhouden tot een cultureel diverse samenleving’. Lees meer in het nieuwsbericht van de Raad voor Cultuur.

De organisatie van Framer Framed is trots op deze uitslag, die volgt op een al eerder positief advies voor subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), bekendgemaakt op 26 juli jl. Op Prinsjesdag, dit jaar op 20 september 2016, maakt de Minister officieel bekend welke instellingen deel uit zullen maken van de BIS.