Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Logo ReCNTR

ReCNTR

ReCNTR is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat zich richt op de bevordering van multimodale en audiovisuele onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en kunsten. Het wordt ondersteund door het Instituut Culturele Antropologie, het Instituut Politieke Wetenschappen, het Centrum voor Kunst in de Samenleving van de Universiteit Leiden, de Academie voor Creatieve en Podiumkunsten en door de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Het centrum richt zich op de erkenning van een ‘post-tekstuele wending’ in onze disciplines en heeft de ambitie om praktijken van het maken te bevorderen in een nieuwe economie van kennisproductie. Het is gericht op onderzoekers samenbrengen rond het idee dat maken – zoals filmmaken, fotograferen, tekenen, enz. – vormen van denken zijn, en dus belangrijke methodologieën voor de sociale en geesteswetenschappen. ‘Maken’ wordt niet opgevat als losstaand van of in dialoog met wetenschappelijk werk, maar als een praktijk en methodologie van wetenschappelijk werk. De concrete missie van het centrum is dan ook het bieden van een ruimte – zowel fysiek als intellectueel – voor gevestigde en opkomende wetenschappers in de sociale en geesteswetenschappen verspreid binnen en buiten de Universiteit Leiden, en voor kunstenaars en makers die geïnteresseerd zijn in een relatie met sociale en geesteswetenschappen, om de ontwikkeling van deze nieuwe onderzoeksagenda te faciliteren.