Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Public Art Amsterdam

Public Art Amsterdam

Public Art Amsterdam is een samenwerkingsverband van twaalf Amsterdamse kunstinstellingen: Amsterdam Museum, CBK Zuidoost, De Appel, Framer Framed, GET LOST – art projects, LAPS / Gerrit Rietveld Academie, Mediamatic, Stichting NDSM-werf, Oude Kerk Amsterdam, Stedelijk Museum, TAAK en Zone2Source.

De samenwerking is geënt op een gedeelde interesse voor – maar ook zorgen over – de vorming van de publieke ruimte, in het bijzonder in de stad Amsterdam. Vanuit het verlangen de rol en het belang van kunst in het publieke domein te expliciteren, stelt Public Art Amsterdam de vraag op welke manier Amsterdamse culturele instellingen kunnen bijdragen aan de (her)vorming van de publieke ruimte, en hoe we de beeldende en culturele rijkdom die de stad herbergt kunnen ontsluiten voor een breed publiek.

In de samenwerking willen we dit onderwerp op een breed gedragen manier op de kaart te zetten. De deelnemende instellingen reflecteren gezamenlijk op de essentiële rol van kunst in de stad, en nodigen het publiek uit om deel te nemen middels een toegankelijk, activerend, verdiepend én inspirerend publiek programma. Met publieke programma’s stelt P.A.A. zich ten doel om de interesse voor, kennis over en betrokkenheid bij de publieke ruimte en de rol die kunst daarin kan spelen, aan te wakkeren en te stimuleren. Hiermee moedigt P.A.A. de dialoog aan over de rol van kunst in de publieke ruimte en verbinden aan vraagstukken die actueel zijn in de huidige tijd.