Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Innovatielabs

Innovatielabs

Innovatielabs programma geeft een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en ­CLICKNL voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van OCW.

De Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van voormalig minister Van Engelshoven van¬†OCW¬†in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies ‘Onderweg naar Overmorgen’ om drie innovatielabs op de thema’s digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie te starten. Het programma is een gezamenlijk project van de zes rijkscultuurfondsen en¬†CLICKNL met als doel om deze sector de kans te geven te experimenteren met toepasbare kennis en werkvormen om zo de sector te helpen ook op de langere termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de covid-19 pandemie.