Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

De Amsterdamse MAVO

De Amsterdamse MAVO

De Amsterdamse MAVO is een reguliere school op Humanistische grondslag die alleen mavo (theoretische leerweg) aanbiedt. De school staat open voor iedereen. De Amsterdamse MAVO leidt op tot een niveau 4 opleiding op het mbo of een doorstroom naar de havo. Ons onderwijsprogramma geeft ruimte aan leerlingen om op verschillende niveaus te werken. Er zitten 270 leerlingen op DAM.

De Amsterdamse MAVO wil zich onderscheiden van andere vmbo scholen in Amsterdam door de mavoleerling en zijn leerproces centraal te stellen. Een school met kundige en inspirerende leraren die graag lesgeven aan deze leerlingen. Wij willen onze leerlingen een zo groot mogelijk gevoel van eigenwaarde en geloof in zichzelf meegeven. De mavoleerling verdient onze onverdeelde aandacht.

Voor deze kinderen willen wij een veilige, positieve en stimulerende leeromgeving creëren waar je kan zijn wie je bent en waar je gewaardeerd wordt om wie je bent. Waar we hard werken en waar wij iedere leerling stimuleren het beste uit zichzelf te halen op cognitief gebied, maar zeker ook op het gebied van persoonlijke vorming. Kortom, wij willen onze leerlingen laten floreren.