Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Gerard Drosterij

Gerard Drosterij

Gerard Drosterij (Amsterdam, 1972) is freelance politiek filosoof, columnist voor BNR News Radio en editor voor RTL Late Night. Hij schrijft over politiek voor verschillende Nederlandse media. Tussen 2006 en 2012 was hij researcher aan de Tilburg School of Law. Zijn PhD (2008) richtte zich op publiek en privaat in politieke theorievorming. Zijn masterthesis (1999) richtte zich op de moderne geschiedenis van het Nederlandse cultuurbeleid.

Van zijn hand verscheen onder anderen: ‘Art and Public Space: The Question of Artistic Publicness’ (2008), in: High Rise – Common Grounds: Art and the Amsterdam Zuidas, ‘The Political Theory of Public Space’ (2007) in: Transformations of Public Space, Stedelijk Museum CS Amsterdam, and Intruders: Reflections on Art and the Ethnological Museum (2004), dat hij realiseerde in samenwerking met Toine Ooms en Ken Vos. Het boek Intruders is het resultaat van kunstopdrachten aan 10 internationale kunstenaars bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. De werken van deze kunstenaars overschrijden de grenzen van etnologische en ‘moderne’ of ‘westerse’ kunst.


Magazine