Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Astrid Weij

Astrid Weij is sinds 2023 directeur van Kunsten ’92. Tussen 2015 en 2019 was Astrid Weij voorzitter van Stichting Framer Framed.

Astrid studeerde Museologie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Na haar opleiding was zij tussen 1996 en 2001 coordinator Centraal en Oost-Europa bij de Nederlandse Museum Vereniging. Daarnaast was zij bestuurslid van de Erfgoedarena, een maandelijks debatpodium over erfgoed kwesties.

In de periode 2001-2007 was zij beleidsadviseur op internationale zaken bij het Ministerie van OC&W. Vervolgens was zij tot 2011 Programmaleider erfgoed vanuit een internationaal perspectief bij Erfgoed Nederland. In deze periode was zij tevens voorzitter van AWAD – The Atlantic World and The Dutch, een project van het KITLV.

Tussen 2011 en 2015 was Astrid Weij afgevaardigde van de Randstad Regio bij de EU in Brussel.


Agenda


Presence of an Absence
Een bijeenkomst rond de expositie van Sophie Ernst en Taha Mehmood.