Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Ad de Jong. Foto: Jeroen Oerlemans

Ad de Jong

Ad de Jong is bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de UvA (Universiteit van Amsterdam) en vanaf 1991 wetenschappelijk beleidsmedewerker van de directie van het Nederlands Openluchtmuseum.

Dr. De Jong studeerde geschiedenis en museologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en is sinds 1981 werkzaam bij het Nederlands Openluchtmuseum, eerst als hoofd Onderzoek & Collectievorming en vanaf 1991 als wetenschappelijk beleidsmedewerker van de directie.

In 2001 promoveerde hij cum laude aan de VU (Vrije Universiteit, Amsterdam) op het proefschrift De dirigenten van de herinnering – musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940. Voor die tijd werkte hij onder andere als hoofd van de afdeling Beleidsontwikkeling Musea bij het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie & Maatschappelijk Werk.

De Jong bekleedt verschillende advies- en bestuursfuncties. Zo is hij lid-deskundige op het terrein van Nederlandse etnologie bij de Commissie Wet Behoud Cultuurbezit van de Raad voor Cultuur en lid van de Raad van Beheer van het Germanisches Nationalmuseum (Nürnberg, Duitsland).


Agenda


De gestuurde blik
Over museale presentaties, de constructie van de nationale identiteit en de historische canon.

Magazine