Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

The collaborative art work 'Pentogonal Icositetrahedron', initiated by Kevin van Braak Kevin van Braak (Cemeti, Yogyakarta 2017)

Kevin van Braak, Pentagonal Icositetrahedron (Cemeti, Yogyakarta 2017)