Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Foto Melanie Bonajo/ Courtesy AKINCI, Amsterdam

Symposium: Super-Diversity in Dynamic Cities, Nieuwe uitdagingen voor de cultuursector

In het symposium Super-Diversity in Dynamic Cities (11 oktober 2011) wordt onderzocht welke uitdagingen de eigentijdse dynamiek in Europese metropolen stelt aan de kunst- en cultuurpraktijk. Verschillende internationale denkers reflecteren op grootstedelijke ontwikkelingen, superdiverse samenlevingen en identiteitsvorming. Dit zijn onder anderen prof. dr. Michael Keith, directeur Centre on Migration, Policy and Society, Universiteit Oxford; prof. dr. Garbi Schmidt, hoogleraar Intercultural Studies, Universiteit van Roskilde en prof. Raj Isar, hoogleraar Global Communications, American University in Parijs en langdurig werkzaam voor de UNESCO. In de middag volgen twee werksessies waarin curatoren, publicisten en makers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Belgiƫ, Duitsland en Nederland geslaagde voorbeelden presenteren en bediscussiƫren.

De conferentie bestaat uit een ochtend- en middagprogramma. In de middag zijn er twee werksessies. EƩn over Erfgoed en ƩƩn over Kunst & Cultuur. Daarin presenteren curatoren, publicisten en makers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Belgiƫ, Duitsland en Nederland geslaagde voorbeelden en wordt erover gediscussieerd.

Onze stedelijke realiteiten veranderen. Meer dan 50% van de wereldbevolking woont in steden en het aantal groeit ieder decennium. In stedelijke conglomeraten is dan ook een toenemende variĆ«teit aan levensvormen, culturen en activiteiten te vinden. Steeds meer mensen verschillen steeds meer van elkaar in hun levensloop en leefstijl. Met de toenemende mobiliteit van de wereldbevolking komen bewoners in de grote stad letterlijk uit alle hoeken van de wereld. ā€œZe brengen een nieuwe dimensie van diversiteit ā€“ superdiversiteit ā€“ mee die zich op alle vlakken manifesteert: etnisch, taalkundig, cultureel, religieus (ā€¦) Daarmee is stabiliteit als sociaal gegeven aangetast. We leven nu allemaal in omgevingen die fundamenteel onstabiel zijn, dus bijzonder veranderlijk, en waarin wij ons bestendig moeten aanpassen aan de veranderingen in de omgevingā€, aldus prof. dr. Jan Blommaert van de Universiteit Tilburg.

Vanuit dit fenomeen superdiversiteit denken en werken steeds meer wetenschappers, programmamakers en kunstenaars. Welke invloed heeft superdiversiteit op sociale interacties, op reguleringsdrang van een natiestaat en op ideeĆ«n over identiteitsvormingen en ā€˜samenlevingen als stabiele omgevingenā€™? Tijdens de conferentie komen al deze vragen aan bod en wordt onderzocht wat de rol van kunstenaars, cultuurmakers en culturele instellingen in die complexe, superdiverse, veranderlijke stad kan zijn. Wat zijn de consequenties voor cultuurinstellingen en de kunstpraktijk? De conferentie is opgedeeld in twee delen: een ochtendsessie, die een focus heeft op analyse, onderzoek en theorie en een middagsessie met nadruk op de praktijk. De voertaal is Engels.

De conferentie komt tot stand in samenwerking met het Lectoraat Cultural Diversity Hogeschool Rotterdam; Erasmus Universiteit Rotterdam; Imagine IC; Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB.

Georganiseerd door: Kosmopolis Utrecht, Den Haag en Rotterdam.