Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Framing identity

Framing identity, Over privé-fotografie en identiteitsvorming bij migranten, 5 maart 2013

De manier waarop migranten in beeld worden gebracht lijkt aan verandering onderhevig. Waar foto’s in kranten, zoals van Poolse aspergestekers, tot nu toe doorgaans het beeld vormden van migranten in Nederland, worden steeds vaker de gezichten achter deze journalistieke foto’s opgezocht. Bij het zoeken naar deze gezichten vormt privé-fotografie een rijke bron voor zowel beeldmateriaal als de verhalen bij de beelden.

Vanavond kijken we aan de hand van het boek Honderd jaar heimwee: de geschiedenis van Polen in Nederland naar het belang van niet-journalistieke fotografie voor de vorming en bevestiging van identiteit. In Honderd jaar heimwee wordt aan de hand van verzamelde privé-foto’s en interviews, gearchiveerd in het Historisch Beeldarchief Migranten, een beeld geschetst van het leven, de geschiedenis en de cultuur van deze groep migranten.

Kan privé-fotografie een rol spelen in de nuancering en bijstelling van bestaande beeldvorming van migranten? Kan het verzamelen van dit beeldmateriaal een bijdrage leveren aan het vormen van cultureel erfgoed? En hoe verhouden privé-beelden zich tot officiële, professionele beelden?

Gastsprekers
Wim Willems
, schrijver, hoogleraar Sociale Geschiedenis en hoofd van het Centre for Modern Urban Studies (Campus Den Haag/Universiteit Leiden). Hij heeft een groot aantal boeken geschreven en samengesteld over migranten.

Hanneke Verbeek, als historicus verbonden aan de Campus Den Haag/Universiteit Leiden en houdt zich bezig met migrantenerfgoed. Ze schreef samen met Wim Willems het boek Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland (uitgeverij Boom).

Ludka Lyskawa, dochter van de Poolse sergeant Franciszek Lyskawa, wiens levensverhaal staat opgetekend in het boek Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland.

Ben Krewinkel, richt zich als documentair fotograaf op onderwerpen die zich niet gemakkelijk laten vertalen in de geijkte documentaire/journalistieke publicaties, met A Possible Life. Conversations with Gualbert als meest recente project.Migratie /