Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

La Razón (Reason, 2010), by Carlos Garaicoa. SMBA, See Reason from 18 December 2010 - 6 February 2011 with Carlos Garaicoa / Patrizio Di Massimo

Expositie: See Reason bij het SMBA

De tentoonstelling See Reason is de eerste, voorzichtige stap van SMBA – Stedelijk Museum Bureau Amsterdam in een langer durend traject dat de programmering de komende tijd zal bepalen. Dit gebeurt onder de naam Project 1975, naar het jaar waarin Nederland postkoloniaal werd. Het komt neer op een heroverweging van de hedendaagse kunst tegen de achtergrond van dat feit. Het stelt vragen als: wat zijn criteria voor kunst in de nieuwe, geopolitieke context van vandaag? Is een dergelijke vraag nog gelding in het postkoloniale tijdsgewricht? Of zouden we moeten spreken van een transnationaal tijdsgewricht? Zijn er überhaupt nog nieuwe paradigma’s te formuleren, nieuwe terminologieën voor de kunst?

SMBA – Stedelijk Museum Bureau Amsterdam,
17 december 2010 – 6 februari 2011

http://smba.nl/en/exhibitions/see-reason/