Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Persbericht: AIDA Nederland stop activiteiten

Na 553 tentoonstellingen, ondersteuning van ruim 1500 kunstenaars en 297 projecten is AIDA Nederland genoodzaakt haar activiteiten per 1 januari 2013 te beëindigen.

Stichting AIDA Nederland heeft zich vanaf 1980 ingezet voor kunstenaars die vanwege hun artistieke werk moesten vluchten en nu in Nederland leven. AIDA heeft 33 jaar lang met veel inzet en plezier honderden kunstenaars individueel geholpen en actie gevoerd voor collega’s die onder druk stonden of gevangen zaten. AIDA vervulde een brugfunctie tussen kunstenaars en de Nederlandse cultuursector. AIDA was bemiddelaar, adviseur en wegwijzer. AIDA maakte multidisciplinaire programma’s over thema’s als: kunst en censuur, vernietiging van cultureel erfgoed en niet westerse kunst.

AIDA stopt noodgedwongen met het werk. Al in 2010 werd de organisatie geconfronteerd met de beslissing van het Ministerie van OCW om geen subsidie meer te verstrekken. Dit ondanks het positieve advies van de Raad voor Cultuur in 2008: “De Raad vindt dat AIDA een belangrijke en onmisbare bijdrage levert aan de bewustwording van de kwetsbaarheid van kunstenaars in situaties waarin vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan. De Raad is positief over het werk van Stichting AIDA Nederland. De Raad adviseert met klem voor AIDA subsidiëring ter hoogte van het huidige subsidiebedrag te realiseren.” De Nederlandse regering besloot anders. AIDA werd onderdeel van de eerste bezuinigingsronde, een vermindering van 18 miljoen op het totaal aan uitgaven voor kunst en cultuur.

Niettemin heeft AIDA haar activiteiten nog twee jaar kunnen voortzetten dankzij de bij AIDA aangesloten kunstenaars en de steun van verschillende culturele organisaties. Gedwongen door de huidige financiële situatie heeft het bestuur van Stichting AIDA moeten besluiten om de activiteiten van AIDA stop te zetten en de arbeidsovereenkomst van Herman Divendal en Judit Grotenhuis per 1 januari 2013 te ontbinden.

Het bestuur heeft echter ook besloten dat Stichting AIDA Nederland als rechtspersoon zal blijven bestaan. Sinds 2009 is AIDA namelijk initiatiefnemer van het Platform voor Cultuur en Mensenrechten. Hierin wil AIDA verschillende organisaties bundelen die steun verlenen aan gevluchte kunstenaars, journalisten en intellectuelen. Het AIDA bestuur wil zich blijven inspannen om dat Platform te realiseren.