Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Matthew Wang

In de woorden van Matthew:

“Als ik zou moeten benoemen wat ik nu ben, zou het een verhuizer zijn — van lichamen en vormen binnen tijd en ruimte — die door het delen en realiseren van een voortdurende levenspraktijk en interessante reorganisaties van wonen, studeren, zorg en liefde, als een medium verschillende soorten psychische en emotionele gebieden zou kanaliseren.

Beweging is methode; ik verzet me tegen pogingen om mezelf te fixeren, of te plaatsen binnen gemakkelijke classificaties. Situationele uitwisseling — met volken, objecten, ruimtes, instellingen — is materiaal dat wordt teruggegeven aan het performatieve lichaam, dat verandert en vertaalt in een act, een dans, een lied, een gedachte.

Wat ik tot stand breng met, en voor anderen zijn verhalen: van verandering, liefde, leven en verlies. Mijn opvattingen worden gevormd door velerlei krachten van globale beweging en rust, door gedwongen verplaatsingen en verlangens, van dromen en waanideeën.”


Agenda


Opening: Elsewheres Within Here
In aanwezigheid van kunstenaars en curator Jo-Lene Ong.