Contributors
Authors: Yornel J. Martínez Elías, Huang Chong-Kai, Emily Shin-Jie Lee
Editor: Emily Shin-Jie Lee
Design: Chen Jhen (Limestone Bookstore)

Publishers
Framer Framed, Amsterdam
The Jan van Eyck Academie, Maastricht

Specifications
152 pp
soft cover
Riso-printed at the Jan van Eyck Academie print workshop
Limited edition of 200 copies
10 x 15 cm
Language: English Spanish
2024
ISBN 978-90-83079-36-3

Archipelagic Affects

15,00

English

Archipelagic Affects explores how art residencies nurture effective spaces to study the tangible and intangible cultural, historical and geopolitical connections between different island countries. Conceived by Yornel J. Martínez Elías, researcher Emily Shin-Jie Lee, and in collaboration with Taiwanese novelist Huang Chong-Kai, Archipelagic Affects interweaves visual and textual materials created in different time-spaces. Together, they form a shared travelogue that documents how cultures and worlds cross paths through an art residency experience.

Reflecting on how words connect worlds, and how publishing practices generate new content and correlations, the booklet highlights the importance of art residencies in creating new confluences and solidarity networks to sustain cultural production and dissemination within and beyond national boundaries. If we consider an art residency as an island where a group of strangers from different backgrounds temporarily inhabit, how can these unfamiliar strangers make their time together meaningful, and perhaps further create an archipelago of solidarity beyond geographical boundaries after leaving the island?

 This book results from the Archipelagic Affects project, jointly conceived and supported by Cuban artist Yornel J. Martínez Elias and Framer Framed in collaboration with the Jan van Eyck Academie.

Read more about the project here.

Nederlands

Archipelagic Affects onderzoekt hoe kunstresidenties effectieve ruimtes scheppen om materiële en immateriële culturele, historische en geopolitieke connecties tussen verschillende eiland te verkennen. Het project Archipelagic Affects is ontwikkeld door Yornel J. Martínez Elías, onderzoeker Emily Shin-Jie Lee en de Taiwanese romanschrijver Huang Chong-Kai. Dit boek verweeft visuele en tekstuele elementen die zijn gemaakt binnen verschillende tijdsbestekken. Ze vormen samen een gedeld reisverhaal over hoe culturen en werelden elkaar ontmoeten tijdens een kunstresidentie.

Het is een reflectie op de kracht van woorden om werelden te verbinden en nieuwe relaties te laten ontstaan binnen uitgeefpraktijken. Daarmee benadrukt Archipelagic Affects hoe belangrijk kunstresidenties zijn voor nieuwe ontmoetingen en solidariteitsnetwerken, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Hoe kunnen mensen die tijdelijk op een residency verblijven, met diverse achtergronden, hun tijd zinvol maken en nadien een netwerk van solidariteit opbouwen buiten de geografische grenzen?

Dit boek is het resultaat van het project Archipelagic Affects, een samenwerking tussen de Cubaanse kunstenaar Yornel J. Martínez Elias, Framer Framed, en de Jan van Eyck Academie.

Leer meer over dit project. 

Category: