Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

We Sell Reality

We Sell Reality is een sociaal tegendraads label dat is opgericht in collectief verband met een open source karakter. We Sell Reality maakt producten en installaties, en doet performatieve interventies in de publieke ruimte. Het team bestaat momenteel uit vijf social designers waarvan twee vluchtelingen in limbo, een vluchteling met een tijdelijke verblijfsstatus en twee met een Nederlandse identiteit. De samenstelling kan gedurende projecten veranderen, wie wil aanhaken en input leveren is welkom.

We Sell Reality reflecteert op de paradox van gesloten grenzen voor de één en open grenzen voor de ander. Voor migranten die geen rijkdommen bezitten blijken de grenzen vrijwel onmogelijk te passeren. Diezelfde grenzen zijn voor iemand in het bezit van een Europees paspoort gemakkelijk fysiek, of door middel van handel, te passeren. We Sell Reality maakt de afhankelijkheidspositie die hierdoor bij sommigen ontstaat, zichtbaar. Het team van ‘We Sell Reality’ ontwikkelt producten en presentaties met als doel inzage te geven in het leven van ongedocumenteerde vluchtelingen.

De projecten van We Sell Reality geven uiting aan een Europa dat teleurstelt en aan een falend asielbeleid. Ook de drang tot overleven wordt belicht, het ontwricht zijn, maar ook trots, liefde en kracht worden in beeld gebracht. We Sell Reality maakt de realiteit van kwetsbare overlevers zichtbaar en tevens verleidelijk. Daar waar marktwerking en het recht van de sterkste geldt, laat We Sell Reality de realiteit zien van mensen in de meest kwetsbare positie.

We Sell Reality leverde als collectief een bijdrage aan de online presentatie Drawing Stories (2020), samengesteld door Framer Framed en gepresenteerd als onderdeel van de online tentoonstelling Corona in de Stad, georganiseerd door Amsterdam Museum.


Exposities


Expositie: Drawing Stories

Een online presentatie van Framer Framed in samenwerking met het Amsterdam Museum

Agenda


Opening Amsterdam Roots Festival
De aftrap van het festival met een multidisciplinair programma over ‘kwetsbaarheid’

Magazine